Hållbarhet

Hållbarhet

decorative
Hållbarhet

Hållbarhet

HÅLLBARA EKOGÄRNINGAR

Det finns svepskäl och ekoskäl. Vi håller oss till det senare även i praktiken. Utöver att säkra likabehandling och säkerhet för våra kunder på Lippulaiva tar vi hand om miljön. Därför har vi sedan första dagen varit så gott som kolneutrala. För oss kommer elen från en gul boll på himlen, värme och kyla från djupt under jord och växter har fått utrymme att trivas på vårt gröntak.

51 km

JORDVÄRMEBRUNNAR

2400 m²

SOLPANELER

1

ÅTERVINNINGSPUNKT

134

LADDSTATIONER FÖR ELBILAR

SVAL JORDVÄRME: LOKAL ENERGIPRODUKTION

Lippulaiva är ett exempel och en förebild gällande lokal energiproduktion. Gömd under byggnaden finns Europas största geotermik- och kylanläggning, som producerar nästan all den värme- och kylenergi som stadscentret behöver kolfritt. Totalt finns det hela 51 kilometer jordvärmebrunnar under Lippulaiva! Tack vare jordvärmelösningen behöver vi inte heller installera kondensorer på taket. I stället för kondensorer placerar vi 3 500 m² gröna tak och 2 400 m² solpaneler på taken.

SOLIG ENERGI – SMART EL FRÅN TAKET

Lippulaivas smarta elsystem kombinerar elbehov, solpaneler och ett helt eget elförråd. Systemets uppgift är att nosa sig till när man kan undvika toppar i elbehovet och när el kan lagras. På så sätt blir Lippulaiva en nära-nollenergibyggnad. Solpanelerna räcker 2 400 m² av taket och genererar elektrisk energi med solens kraft för hissarna, rulltrapporna och belysningen.

RULLANDE VARDAG – EL FÖR TUR OCH RETUR

Lippulaivas många parkeringsplatser och laddstationer för elbilar och cyklar bidrar till utvecklingen av elektrisk mobilitet i hela Stor-Esboviken. Lippulaiva och dess närmiljö har hela 134 laddstationer för el- och hybridbilar! Traditionell cykling är ännu mer ekologisk än elcykling och det finns 1 500 cykelplatser. Esbovikens metrostation och bussterminal finns också i Lippulaiva; du kan lugnt lämna din egen bil hemma.

LOKALT FÖR DE LOKALA

Lippulaiva har också velat satsa på socialt ansvar redan från byggstadiet. Lippulaiva har till exempel en egen fadderklass och tillsammans med Esbo bibliotek har familjer i området involverats genom vänortsfamiljens aktiviteter. Med fadderklassen, det vill säga Esbovikens högstadieelever kläcker vi idéer för framtidens Lippulaiva och andra stadscentrum. Via verksamheten lär experter från olika områden även ungdomar om hållbara lösningar för energi och rörlighet. Dessutom har Ungdomsförbundet utvecklat inkludering, inflytande och ansvar för ungdomar som tillbringar mycket av sin tid i stadscentrum.

EU:S SPARCS-PROJEKT – GLITTRANDE UTVECKLING

Tack vare hållbara energilösningar har Lippulaiva upptagits i EU:s projekt Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS (SPARCS), som främjar energieffektivitet och elektronisk mobilitet i städer. Det femåriga projektet har 31 partner i hela Europa. Av dessa har Esbo stad tillsammans med Leipzig i Tyskland valts ut som fyrstad för projektet, det vill säga till en plats där de flesta hållbara lösningarna implementeras. SPARCS-projektet har fått finansiering ur EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 inom ramen för finansieringsavtal nr 864242.

SMART BUILDING-CERTIFIKAT OCH LEED-MILJÖCERTIFIKAT

Lippulaiva är världens första center som tilldelats ett Smart Building-certifikat på guldnivå. Smart Building-certifikatet mäter hur smart en byggnad är genom bland annat prestanda, säkerhet och användarupplevelse. Lippulaiva har också tilldelats ett LEED-miljöcertifikat på guldnivå, som mäter miljövänligheten i projektfasens planering och byggandet.

HÅLLBARHET HOS CITYCON

Citycons stadscentrum är urbana mötesplatser nära människors hem och arbetsplatser med goda trafikförbindelser. På Citycon tror vi att hållbar verksamhet är nyckeln till att skapa långsiktigt mervärde. Vi är engagerade i hållbar utveckling, strikta etiska principer och till att stöda det omgivande samhället i all vår verksamhet. Citycons hållbarhetsstrategi från 2018 definierar tydliga och motiverade hållbarhetsprioriteringar. Våra fyra prioriterade områden är kolneutralitet, tillgänglighet, trivsel och säkerhet, samt ett utmärkt praktiskt genomförande. Lippulaiva är ett modellexempel på det praktiska genomförandet av vår hållbarhetsstrategi. Till målen för Citycons hållbarhetsstrategi hör att vara koldioxidneutralt till 2030. Lippulaiva och lärdomarna från det stöder vårt mål på ett lysande sätt. Det finns svepskäl och ekoskäl.

Havainnekuva Lippulaivasta ilmasta
Message banner icon DET FINNS SVEPSKÄL OCH EKOSKÄL.